EnglishNederlandsFrançaisItalianoCastellanoPortuguês
Aliento del Viento
Viento

Aliento: Structuur

1. IVZW

Aliento del Viento is een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Ons ondernemingsnummer is 0539.995.634. Dit is hoe de statuten Aliento beschrijven:

De vereniging stelt zich tot doel een internationaal platform voor permanente vorming te creëren door enerzijds activiteiten en evenementen te organiseren die de deelnemers confronteren met de fundamentele levensvragen en anderzijds personen in morele en concrete nood te helpen en op te vangen. Activiteiten zoals bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, dans en beweging, openbarende muziek, manuele-creatieve activiteiten, onderdompeling in de natuur of in een andere cultuur, ontwikkelingssamenwerking, activiteiten met een essentieel religieus, moreel en educatief karakter die evenwel niet gevangen zitten in het kader van een religie.

Of anders gezegd,

wind
Naar het voorbeeld van de wind, willen we mensen en dingen in beweging brengen
informatie
We bieden een permanent educatief platform aan met vormingen over uiteenlopende thema's
handicap
De integratie van mensen met een beperking is één van onze belangrijkste doelstellingen
projecten
We willen anderen graag een handje helpen om hun projecten en dromen te realiseren

2. Le Mouvement Clannic

Aliento del Viento maakt deel uit van de Clannic beweging

Le Mouvement Clanic is het grootste private platform voor permanente educatie in België. In 2013 vereningt de beweging maar liefst 97 VZWs, IVZWs en private stichtingen, met in totaal meer dan 12.000 leden in 3.000 actieve families.

Het woord "Clanic" betekent "van de Clan" (uit het Gaelic "clann", "familie"). De Clan is een groep families verbonden vanuit het verlangen gratis en vrij hun competenties met mekaar te delen door middel van verenigingen waarvan het gemeenschappelijk doel is een gratis internationaal platform voor permanente educatie te voorzien in elk van de twaalf primordiale activiteiten van de Mens: water, landbouw, opvoeding, voeding, bouw, energie, verplaatsing, kleding, gezondheid, communicatie, en kunst. Wij willen de kansarme burger-consument tot interactie brengen opdat hij zijn goederen, zijn bekwaamheden, zijn gezondheid, zijn veiligheid kan verwerven in een "Clanic" geest van ethiek, burgerzin, ecologie. Wij werken eraan dat, op termijn en op wereldvlak, diensten en producten van middelmatige ecologische kwaliteit en zuiverheid en slechte traceerbaarheid worden vervangen door diensten en producten van hoge kwaliteit die zuiver, traceerbaar, innovatief en goedkoop zijn, ontworpen, gefabriceerd en gratis verdeeld door "Clanic" organen die deel uitmaken van de CPAAS Clanic en de TERRASCLANS.Aliento del Viento IVZW